Sykepenger

Forsikring fra NAV for selvstendig næringsdrivende 

NAV

Arbeidsgiveren kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

NAV