Årsmøte i Lastebileiernes forening og Lastebileiernes servicesenter

Tirsdag 21. mai 2019 kl 18.00, Enebakkveien 133, 0680 OSLO, 3 etg.

  • Åpning, valg av dirigent og sekretær

  • Årsberetning for 2018

  • Regnskap for 2018
    Kontrollkomiteens uttalelse

  • Revisors beretning

  • Kontingentøkning

  • Innkommende forslag

  • Valg

 

Vel møtt - hilsen Styret