Mistet hjul

Problemet med at bilhjul løsner og at dette forårsaker til dels alvorlige skader, er dessverre ikke ubetydelig i Norge og heller ikke i verden for øvrig. Skadeomfanget vil naturlig variere stort, men risikoen for skader både på mennesker og materiell er overhengende, når slike uhell skjer. Sammensetningen av hjulenheten består av ulike deler som skaper friksjon. Felgoverflater, boltens og mutterens friksjon, samt spenningen i bolten er de forhold som er av betydning.

Det er gjort flere undersøkelser i en rekke land for å finne årsakene til hjulmist.

Det viser seg at fem årsaker peker seg ut:

  • Enkeltdeler har vært utsatt for skader, bulker eller lignende og disse blir inkludert som friksjonsoverflate. Ved sluring eller vibrasjoner kan dette endre seg og boltspenningen minsker.
  • Temperaturendringer kan gi endringer i boltspenningen.
  • Dårlig rengjøring av overflater kan føre til at friksjonen og boltspenningen blir redusert.
  • Tiltrekking av hjulmutterne har ikke vært utført tilfredsstillende. Ettertrekking skal skje etter ca 30 – 40 km eller ca ½ times kjøring. Mutterne skal ettertrekkes og ikke løsnes og trekkes på nytt.
  • Utmattelse av bolter er den mest vanlige årsaken. Tiltrekking med for eksempel ett moment over anbefalt moment, vil over tid kunne forårsake strekking av hjulbolt og brudd med tilhørende hjulmist.

I mange tilfeller vil det være mulig å konstatere årsak. Dette krever ofte en grundig undersøkelse av de skadede deler.

For å unngå hjulmist er det først og fremst ettertrekking som er det viktigste punktet.
Dernest kommer den daglige tekniske kontrollen, hvor løse bolter ofte kan avsløres ved rustvann og bevegelsesspor rundt hjulbolten. Ved oppfølging av disse forholdene, vil mye være gjort for å hindre at ulykken inntreffer.