Noen av medlemsfordelene dine:

 • Ekstra gunstige betingelser på finansiering av yrkesbil og andre driftsmidler i Sparebank1 Finans Østlandet.
 • Rabattert etablering på lån til bil, båt og caravan i Sparebank1 Finans Østlandet. 
  – Gjelder når det søkes fra sb1fo.no. Skriv medlem i LBF, og medlemsnummer.
 • Tegning av alle forsikringer i Sparebank1 Forsikring.
 • Hjelp ved krav om tapt arbeidsinntekt, ved trafikkuhell du ikke har ansvar for.
 • Bistand med utfylling av alle slags søknader og papirer.
 • Juridisk bistand – yrkesfaglige saker – skattesaker.
 • Som medlem er du med i LOfavør Kollektiv Hjem (fullverdi-innbo), LO favør Grunnforsikring, LO favør Fritidsulykkesforsikring og LOfavør Topp Reise Forsikring
 • Arbeidsulykkesforsikring for alle medlemmer.
  – 4G (kr 374.536) ved død som følge av arbeidsulykke. 
  – 10G (kr 936.340) ved 100% medisinsk invaliditet som følge av arbeidsulykke.
 • Personlige lån i Sparebank1.
 • I tillegg kan du utvidet ulykkes forsikring (alt 1.2.3 og 4) til rabatterte priser.
 • LOfavør-kort med mange medlemsfordeler.
 • Kurs i ulike kategorier etter medlemmenes ønsker og behov.
 • Konkurransedyktige priser ved fylling av diesel og bensin hos Uno-X.
 • Hjelp til alt i forbindelse med ditt yrke.
 • HELP Forsikring sikrer LF-medlemmer juridisk bistand i de fleste private saker. 
  – Kjøpsrett, Familierett, Identitetstyveri, Arverett, Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig), Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse), 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet, Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat, Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger, Som medlem betaler du ingen egenandel ved bruk av HELPs advokater. Les mer på help.no
 • Vi har opparbeidet innflytelse hos myndighetene, både i Stortinget og de aktuelle departementer.