Løyver og løyvemyndighet 

Fra 1. januar 2015 ble det endring i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og endringer i regelverket for yrkestransport.

Statens vegvesen i Lærdal overtok fra den dato det administrative ansvaret for løyvene for godstransport og turvogn. Dette betyr at man må henvende seg til Statens vegvesen, Nasjonal Transportløyveseksjon i Lærdal dersom man har spørsmål om gods- og turvognløyver eller ved søknad om løyve.