Regelverket i korte trekk

Daglig kjøreperiode

 • Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause. 
  Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile.
  Les mer

  Døgnhvile
 • Hovedregelen er døgnhvile på 11 sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn
 • Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler
  Les mer

  Ukentlig kjøreperiode
 • Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)
 • Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)
  Les mer

  Ukehvil
 • Senest etter seks døgn skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer
 • Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende hvileperiode)
  Les mer

 Vil du sette deg dypere inn i regelverket kan du gå inn på vegvesen.no