Identitetskort i bygge- og anleggsbransjen

I forskrift av 30. mars 2007, med ikrafttreden 1. januar 2008, er det fastsatt at alle som arbeider på eller har arbeid tilknyttet bygge- og anleggsplasser skal være utstyrt med et id-kort, hvor navn på virksomhet, org.nr, navn og bilde på kortinnehaver skal fremgå. Hensynet bak tiltaket er å bidra til mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet til personer som har arbeid tilknyttet bygge- og anleggsplasser.

Fristen for å anskaffe id-kort er satt til 1. juli 2008.

Dette betyr at alle våre medlemmer som enten ofte eller bare på et eller annet tidspunkt har arbeid i tilknytning til bygge- og anleggsplasser, må ha id-kort. Dette gjelder både for enkeltpersonforetak og for ansatte sjåfører der dette er aktuelt.

  • Det er bare arbeidsgiver eller enkeltpersonforetaket som kan bestille id-kortene, og dette gjøres ved å fylle ut et bestillerskjema enten manuelt eller elektronisk.
  • For manuell bestilling må arbeidstilsynets regionkontor kontaktes for bestillerskjema
  • For elektronisk bestilling gjøres bestillingen på nettsiden, byggekort.no
  • Kortutsteder er firmaet Norsik AS. Kortet blir sendt i posten til ønsket adresse
  • Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak forsettlig eller uaktsomt unnlater å anskaffe id-kort, kan det ilegges bøter, eventuelt også fengselsstraff.

Spørsmål om bestilling av id-kort besvares ved henvendelse til:
Servicetelefon: 815 17 022
Spørsmål om forskriften rettes til: 815 48 222