Jeg vil gjerne bli medlem

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg!

Navn *
Navn
Kryss av om du ikke ønsker reiseforsikring


 

 

 

Årskontingent 2018

Per måned kr 944,- (pluss mva kr 108,-)

Kr 5215,- (pluss mva kr 1304,-) såkalt serviceavgift,
kan i sin helhet trekkes fra i medlemmenes næringsoppgave. 

Fagforeningskontingenten, som er en del av årskontingenten, trekkes direkte fra i selvangivelsen. Beløpet er for inneværende år kr 3.850,-.

Netto årskontingent dekker i tillegg for hvert medlem, en fullverdi innboforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og en grunnforsikring.

Kontingentinnbetaling skjer som hovedregel kvartalsvis.

 

Frivillig kollektiv reiseforsikring

LOFavør Topp Reiseforsikring

Under 67 år kr 996,-
Over 67 år kr 1200,-