Din bil, din jobb og din trygghet

Lastebileiernes Forening ble opprinnelig stiftet 11. april 1927. Årsaken til stiftelsen var at en gruppe vognmenn og enbilseiere var misfornøyd med kjøreoppdragene og betalingen de fikk av de store transportfirmaene som var toneangivende i transportbransjen. De første årene gikk i hovedsak ut på å skaffe kjøreoppdrag til medlemmene. I ettertid regner vi derfor denne datoen for stiftelsen av Transportsentralen AL, Oslo, som har det samme utgangspunktet som foreningen.

Stiftelsesdagen for Lastebileiernes Forening regner vi nå fra den datoen foreningen ble tilsluttet Norsk Transportarbeiderforbund, den 29. august 1929.

Ditt forbund

VARE- OG LASTEBILEIERE
Opprinnelig var det vedtektsbestemt at foreningen kun organiserte medlemmer med én bil og som kjørte den selv. Utviklingen i bransjen har gjort at flere har sett behovet for å ha flere biler, for å kunne utføre de oppdragene de har. Derfor er det i dag også flerbilseiere blant medlemmene. Medlemskapet er imidlertid personlig og kontingenten den samme uansett hvor mange biler medlemmet benytter. Ved en eventuell konflikt mellom medlemmet og dennes ansatte, kan foreningens administrasjon kun gi råd og ikke utføre konkrete tiltak i favør av en av partene.

LANDSDEKKENDE
Som det fremgår av stiftelsen var det til å begynne med kun bileiere i Oslo som var medlemmer. Norsk
Transportarbeiderforbund har også hatt enbilseiere som medlemmer andre steder, og man så etter hvert at det var formålstjenelig å samle forbundets bileiere i en forening. Lastebileiernes Forening organiserer nå vare- og lastebileiere over hele landet.

MEDLEMMENE
Medlemmene i Lastebileiernes Forening er selvstendige næringsdrivende som driver transport med varebil eller lastebil. Mange står tilsluttet en transportsentral eller et budbilfirma, men mange står utenfor andre sammenslutninger og skaffer sine egne kunder.

STYRET

Styreleder
Trond Erik Knutsen
Mobil: 901 80 558

Nestleder
Roar Hoch-Nielsen
Mobil: 924 12 324

 

Styremedlemmer 
Svein Johnsen
Mobil: 924 88 811

Jan Arild Enger
Mobil: 911 63 018

Geir Klomsæt
Mobil: 900 39 257